Terug

Neijs van de bouwplaats: gestart met projecten in Agelo, Oldenzaal en Singraven

Warmes is gestart met drie nieuwe projecten. Het zijn bouwprojecten voor de familie Buis op landgoed Singraven, de familie Grönefeld in Oldenzaal en de familie Zanderink-Kokkeler in Agelo.

Erfwoning op landgoed Singraven

Voor de familie Buis (nu nog woonachtig in Zeewolde) gaat Warmes de tweede erfwoning op erve Sonderhuis op Singraven in Denekamp bouwen. Dat is vlakbij de Ellenweg, naast de locatie waar onlangs een dubbel woonhuis is verrezen. 
De familie Buis bouwt er een moderne schuurwoning met blauwgesmoorde OVH-dakpannen en houten gevels van inlands hout. Bij de woning wordt een kapschuur gerealiseerd. Hoewel het een energiezuinige woning wordt, komen er geen zonnepanelen. De woning wordt namelijk aangesloten op de elektriciteitsvoorziening van de vijzelturbine tegenover de watermolen. Geen zonnepanelen nodig dus. 
Het ontwerp van de erfwoning is van schipperdouwesarchitectuur.

Moderne schuurwoning in Oldenzaal

Aan de Postweg in Oldenzaal bouwt Warmes voor de familie Grönefeld een moderne schuurwoning. 
De woning wordt gebouwd op een bekende locatie, namelijk voormalig tuincentrum Uit ’t Broek. In totaal worden daar drie woningen gebouwd en een ervan neemt Warmes voor zijn rekening. 
De familie Grönefeld werkt het liefst met lokale partijen en koos voor Warmes als aannemer, LEF uit Oldenzaal voor de architectuur en Repi uit Denekamp voor de installatietechniek.

Saksisch woonhuis in Agelo

In Agelo bouwt Warmes voor de familie Zanderink-Kokkeler een woning met dubbele inwoning. De woning komt op de plek van een voormalige varkensschuur. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de rood-voor rood-regeling. Het wordt een woning in Saksische stijl. 
 

Neijs van de bouwplaats: gestart met projecten in Agelo, Oldenzaal en Singraven