Agrarische bouw

Aannemer Warmes heeft een sterke binding met de agrarische wereld. De vaklieden weten waar ze over praten als het gaat om de bouw van stallen, loodsen, machinebergingen, betonkelders en alle andere agrarische bouwwerken. Ook is Warmes gespecialiseerd in bedrijfsverplaatsingen.

Heel bekend is het eigen bekistingssysteem dat Warmes zelf in bezit heeft om betonconstructies te realiseren zoals die van kelders onder ligboxstallen.


Utiliteitsbouw

Warmes verzorgt allerlei utiliteitsbouw, variërend van sporthallen en gymzalen tot showrooms, werkplaatsen, winkelpanden en hotelkamers. Dan gaat het om nieuw- en verbouw. Voor de (ver)bouw van scholen is veel specifieke kennis nodig en Warmes is daarvan in bezit.