Opleidingen

Opleiden van nieuwe medewerkers is noodzakelijk voor het voortbestaan van ons bedrijf en de personeelsontwikkeling in de Bouwbranche, daarnaast vinden we het gewoon leuk om nieuw talent te helpen ontwikkelen en kans te geven.

Dit werkt het beste als we onze eigen Bouwplaats medewerkers zelf opleiden in onze eigen dagelijkse praktijk. Onze eigen opgeleide leermeesters begeleiden de leerlingen tijdens hun opleiding op de bouwplaats. Het opleiden van deze leerlingen doen we samen met Bouwmensen Almelo. Ons bedrijf is al sinds de jaren 80 lid van de vereniging Bouwmensen Almelo. Bouwmensen Almelo is een opleidingsbedrijf dat BBL-leerlingen i.s.m. de aangesloten leden opleidt tot all-rounders. De leerlingen volgen hun theorieopleiding bij het ROC van Twente.

Naast BBL-leerlingen bieden wij stageplaatsen aan BOL-4 Bouwkunde leerlingen van het ROC van Twente. Deze BOL-4 leerlingen stromen door in het middenkader van ons bedrijf. Ook HBO-ers bieden wij opleidingsruimte in de vorm van werk-stages, afstudeeropdrachten of onderzoeksvraagstukken. 

Kortom opleiden doen we op verschillende niveaus en functiegebieden omdat wij de ontwikkeling van mensen mede onze verantwoordelijkheid vinden.