Terug

Welke woonwensen hebben starters en ouderen in Denekamp? Stagiaire Lieke onderzoekt ’t bij Warmes

Lieke Bonke uit Denekamp is stagiaire bij Warmes. Ze studeert bouwtechnische bedrijfskunde en tijdens haar stage doet ze onderzoek naar woonwensen van starters en senioren. De resultaten worden gebruikt voor een bouwplan aan de Brandlichterweg in Denekamp.

Hoe kwam je bij Warmes als stageplek terecht?
“Als tweedejaars student bouwtechnische bedrijfskunde aan het Saxion ben ik toe aan mijn eerste stage. Aangezien Warmes een erkend leerbedrijf is, het in de gemeente Dinkelland is gevestigd én het mij de ruimte wil bieden om onderzoek te doen, ben ik hier aan de slag gegaan. Bovendien bouwt Warmes veel in eigen omgeving. Die ervaring kan ik gebruiken in mijn onderzoek. Onderzoek is overigens niet de enige reden van mijn stage; ik moet ook gewoon leren meedraaien in een bouwbedrijf.”

En lukt dat bij Warmes?
“Jazeker. De sfeer is er gemoedelijk, iedereen denkt mee en is bereid om mee te helpen. Dat maakt het een fijne stageplek.”

Waar gaat je stageopdracht over?
“Ik zal mijn hele onderzoeksvraag opnoemen: ‘welke woningen passen bij de realistische behoeften en mogelijkheden met betrekking tot budget van senioren en starters op de woningmarkt in Denekamp?’
Deze vraag is opgesteld door Warmes die daarvoor ook contact heeft gehad met de gemeente Dinkelland, aan mij de taak om hem te beantwoorden. De resultaten kunnen worden gebruikt om met de bouwproducten van Warmes beter aan te sluiten bij de vraag die er is en daarnaast kan de gemeente ze meenemen bij ontwikkelingen op het gebied van woningbouw in Denekamp, zoals het nieuwe bouwplan. Aan de Brandlichterweg, net voor de laatste bebouwing voor de rotonde, wordt een bouwterrein gerealiseerd voor veertig woningen en daar is dit onderzoek voor bedoeld.” 

De resultaten van jouw onderzoek worden dus daadwerkelijk gebruikt om beleid te bepalen?
“Het wordt in elk geval als input gebruikt. Het onderzoek is bedoeld om beter inzicht te krijgen in de wensen van de mensen uit Denekamp. Dat is voor Warmes van belang om aantrekkelijker woningbouwproducten te kunnen ontwikkelen en de gemeente kan dit gebruiken bij de ontwikkeling van woningbouwplannen, zoals in Denekamp-Oost. Belangrijk voor zowel Warmes als voor de gemeente is dat de plannen aansluiten bij de wensen van de bevolking. Het onderzoek kunnen ze beide als input gebruiken.”

Hoe ga je het onderzoek uitvoeren?
“Ik stel twee enquêtes op; een voor senioren en een voor starters. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen uit deze doelgroepen de enquêtes invullen en die resultaten gebruik ik in mijn onderzoek. Zodra de enquêtes klaar zijn, melden we dit via sociale media en dan hoop ik op veel deelname. Dat is naar verwachting begin april. Daarnaast interview ik makelaars over hun ervaringen en opvattingen over de woningmarkt in Denekamp.”

Heb je zelf interesse in een van de kavels uit je onderzoek?
“Nee, nog niet, haha. Ik ben 23 en wacht nog even met een huis kopen.”

Wat zijn je toekomstplannen? Wat wil je na je stage bij Warmes doen?
“Eerst mijn studie afmaken en daarna aan de slag in de bouwwereld. Welke functie dat precies wordt, kan ik nog niet zeggen. Er zijn zóveel mogelijkheden. Maar in de bouw, daar wil ik graag aan de slag.”
 

Welke woonwensen hebben starters en ouderen in Denekamp? Stagiaire Lieke onderzoekt ’t bij Warmes