Bedrijfsverplaatsing

Roswinkel

In Rossum is in zeer kort tijdsbestek een ‘0-6-0’-stal gerealiseerd en voorzien van melkrobots. De ligboxenstal voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij.In Rossum is in zeer kort tijdsbestek een ‘0-6-0’-stal gerealiseerd en voorzien van melkrobots. De ligboxenstal voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij.

NAAR OVERZICHT